Пандемия

500 

Марат Кәбир. Пандемия – повесть һәм эссе. Казан – 2022, MaratKabirov.com нәшрияте. Электрон китап — PDF, PDF-A6, EPUB форматларында.

Пандемия

Марат Кәбир. Пандемия – повесть һәм эссе. Казан – 2022, MaratKabirov.com нәшрияте. Электрон китап — PDF, PDF-A6, EPUB форматларында.

 

«Меңнән бер гомер» повесте коронавирус белән авырып зур газапларга һәм югалтуларга дучар булган ханым турында. Коронавирус нәтиҗәсендә илдәге үзгәрешләрне, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең киеренкеләшүен дә чагылдыра.
Әлеге электрон китапта сез авторның коронавирус белән авырып яткан чагында язылган көндәлекләре белән дә таныша аласыз. Ул «Язып кына карыйм» дип атала.